Hedeflerimiz

Hedeflerimiz 

-Kullanıcılara daha yüksek memnuniyet seviyesinde bilgi teknolojileri hizmetlerini verebilmek

-Son teknolojiye dayalı sunucu ve donanım altyapısı ile geniş bir hizmet bandında kesintisiz ve yüksek düzeyde otomasyona dayalı hizmet vermek

-Her noktada yüksek bant genişliğinde kablosuz ve kablolu internet erişimi sunmak Üniversite öğrenci bilgi sistemi yazılımı çözümünün başarı ile uygulanabilmesi için gerekli yazılım ve donanım desteğini vermek ve yazılımın hizmet kapsamını önümüzdeki yıllarda daha da artırmak

-Üniversitede tüm bilişim sistemlerinin entegre çalışabilmesini sağlayacak alt yapıyı ve yazılım çözümlerini kurmak

-Kurumsal belleği oluşturacak bir portal yapısı geliştirmek

-Kullanıcıların her türlü soru ve sorunlarında geniş kapsamlı destek verebilmek

Görev tanımı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Altınbaş Üniversitesi bünyesinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımını ve yönetimini sağlamakla görevlidir. Temel görevleri aşağıda belirtilmiştir:

– Üniversitenin bilgi teknolojileri ile ilgili ihtiyaçlarının tespit edilmesi, bu ihtiyaçlar doğrultusunda bütçe planlanması, kullanılması ve satın alınan teçhizat ve hizmetlerin kullanıma sokulması

– Kullanıcıların bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanması için gerekli dokümantasyonun ve eğitimlerin hazırlanması ve bunların kullanıcıya ulaştırılması Kullanıcıların temel altyapı ve erişim servisleri ile ilgili sorunlarının giderilmesi için destek hizmetlerinin yürütülmesi

– Bilişim sistemlerinin Kullanım Prosedürlerinin hazırlanması ve uygulanması

– Üniversite içi ve dışında haberleşmenin kesintisiz olarak sağlanması

– Kurumsal ya da kullanıcılara ait bireysel verilerin güvenliğinin sağlanması

– Eğitim ve ilişkili hizmetleri oluşturan iş süreçlerinde verim arttırmak için kurum içi veya kurum dışı kaynaklarla yazılım çözümleri sağlanması